Nadwzroczność

Nadwzroczność

Oko z nadwzrocznością źle widzi w dal i z bliska. Osoba młoda z niedużą nadwzrocznością może ją wyrównać przez stałe napięcie akomodacji , zarówno przy patrzeniu w dal, jak i przy patrzeniu z bliska. Łączy się to jednak ze zmęczeniem oczu, bólami oczu i głowy, łzawieniem, a niekiedy zwłaszcza u dzieci, z zezem zbieżnym. Duża nadwzroczność obu oczu może powodować obuoczne niedowidzenie. Korekcji dokonuje się jak przy krótkowzroczności, u dzieci badania te muszą być poprzedzone porażeniem akomodacji (porażeniem mięśnia rzęskowego). Uzyskuje się je przez podanie do oczu krótko działających kropli 1% tropikamid lub długo działającej atropiny. Badanie refrakcji u dzieci powinno być powtarzane przynajmniej raz w roku. Koryguje się soczewkami plusowymi (+) zarówno okularami jak i soczewkami kontaktowymi.