Wady wzroku:

Zez

Schorzenie polegające na nierównomiernym ustawieniu oczu. Może występować stałe lub okresowo, a także podczas patrzenia do bliży lub dali. Dotyczy zwłaszcza dzieci i jest poważna przyczyną problemów wzrokowych i psychologicznych, może być wrodzony bądź nabyty. Dzieci nie wyrastają z zeza, dlatego tez trzeba jak najszybciej po jego wykryciu zacząć leczenie, gdyż ma to wpływ na prawidłowe widzenie obuoczne.

Leczenie zeza może być zachowawcze bądź operacyjne. Podczas pierwszej wizyty ocenia się z jakim rodzajem zeza mamy do czynienia:
-zez pozorny
-zez ukryty
-zez jawny towarzyszący (zbieżny , rozbieżny, skośny itp)
-zez porażenny inaczej nietowarzyszący
-wrodzone zespoły zaburzeń narządu ruchu gałki ocznej.

Ocenia się ruchomość gałek ocznych ( w 9 kierunkach) oraz kąt odchylenia oczu (kierunek i wielkość kata zeza). Kolejno ocenia się zakres widzenia obuocznego, gdzie wykorzystuje się wiele testów( miedzy innymi test czerwono-zielony a także test przy których wykorzystuje się okulary polaryzacyjne- TNO, test Lang itp. Celem leczenia zeza jest uzyskanie pojedynczego widzenia obuocznego przy pełnej ostrości wzroku a także prawidłowe ustawienie gałek ocznych.